helsemiljobilde

Pressemelding

Piggfrie vinterdekk er ikke sommerdekk!

Mange bilister er av den oppfatning at piggfrie vinterdekk kan bukes året rundt. Det er ikke ulovlig å kjøre med piggfrie vinterdekk om sommeren, men dekkbransjen advarer mot dette. Et piggfritt vinterdekk har en konstruksjon og gummiblanding som ikke fungerer i spesielle situasjoner på sommerføre, noe som kan få skjebnesvangre følger for trafikksikkerheten. Dessuten er det også dårlig økonomi å kjøre med disse dekkene på sommerføre på grunn av unormalt sterk slitasje av myk vintergummi.

 

Man skal også være klar over at mange piggfrie vinterdekk heller ikke tilfredsstiller hastighetskravene som stilles til sommerdekk. Kjøretøyforskriftene sier at bilen skal være utstyrt med sommerdekk som har den hastighetsklasse som tilsvarer bilens konstruktive topphastighet. Hvilke hastighetskrav til dekk de forskjellige biler har står angitt i bilens vognkort.

 

Ofte kreves det dekk med hastighetsklasse over 200 km/t, og mange hevder at dette må være tull siden vi har både fartsgrenser og veiforhold som gjør at ingen normalt kommer opp i slike hastigheter.

Hastighetsklassifiseringen går imidlertid ikke bare på kjørehastighet, men minst like mye på bilens kjørestabilitet og egenskaper i prekære situasjoner. Det er derfor med en helt klar hensikt at bilfabrikkene foreskriver de hastighetsklasser som gjøres. De foreskrevne dekkene, angitt i vognkortet er testet ut og skal fungere sammen med bilen i forbindelse med unnamanøvrering, oppbremsing og andre spesielle situasjoner som kan oppstå i trafikken i normal hastighet.

 

Når dekkbransjen fraråder bruk av piggfrie vinterdekk til sommerbruk er det ikke minst med utgangspunkt i trafikksikkerhet og bilens kjøreegenskaper. Som en av våre kjente bilsportførere uttrykker det: "Å kjøre med piggfrie vinterdekk om sommeren gir like dårlige styreegenskaper som å kjøre slalåmski med tøfler".

En tungt lastet feriebil med piggfrie vinterdekk er derfor ingen god kombinasjon, hevder dekkbransjen.

 

Tilbake til presse