Søk

Dekkfaglig informasjon - STRO

Dekkimportørenes Forening er medlem av og samarbeider tett med STRO – The Scandinavian Tire & Rim Organization.

 

 STRO logo

www.stro.no vil du finne dekkfaglig informasjon og veiledning

 

STRO – The Scandinavian Tire & Rim Organization – ble grunnlagt i 1960 og har siden blitt brukt til å etablere tekniske standarder for dekk-, felg- og hjulindustrien.
Standarden utviklet av STRO er basert på tilgjengelige internasjonale standarder med tilpasning til spesielt de nordiske behovene.
STRO arbeider også for formidling av felles teknisk informasjon om dekk og felger for forbrukere og massemedier.
STRO samarbeider med de respektive myndighetene, bilindustrien og kjøretøyindustrien og detaljhandel i dekkindustrien.
STRO teller innenfor sin organisasjon den totale tekniske kompetansen på dekkområdet i Norden.